Skip to content ↓

Ysgol Penllwyn

Croeso

Croeso cynnes i wefan Ysgol Penllwyn.

Ei nod yw rhoi blas i chi ar fywyd dysgwr yn Ysgol Penllwyn, a darparu gwybodaeth i rieni a darpar rieni o’r profiadau cyfoethog caiff eich plentyn fel aelod o’n cymuned ysgol.

Wir obeithiwn i chi gael blas ar natur gofalgar ac ethos deuluol yr ysgol wledig hon. Porwch hefyd am wybodaeth ynghylch cynnwys ein cwricwlwm, gwybodaeth angenrheidiol i rieni, a chrynodeb o brofiadau dysgu disgyblion. Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn, neu os ydych eisiau trefnu ymweld a’r ysgol.

Yn gywir

Catryn Lawrence

Pennaeth

Cefnogwch eich ysgol leol. Magwch gymuned.

  • dysgwyr uchelgeisiol, galluogambitious, capable learners

  • cyfranwyr mentrus, creadigolenterprising, Creative contributors

  • Cymry moesol, gwybodusethical, informed Welsh citizens

  • unigolion iach, hyderushealthy, confident individuals