Skip to content ↓

School Term Dates

Gweler dyddiadau’r tymor ar gyfer y flwyddyn ar wefan Cyngor Sir Ceredigion

Tymhorau a Gwyliau Ysgol - Cyngor Sir Ceredigion

Noder bod HMS gyda’r ysgol ar:

Mawrth 31ain 2023