Skip to content ↓

Our Community

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Lleolir Ysgol Penllwyn yng nghanol ystâd Penllwyn, ym mhentref Capel Bangor, yng ngogledd Ceredigion. Mae’n gorwedd ar lan ogleddol yr afon Rheidol, rhyw 5 milltir i’r dwyrain o Aberystwyth. Rhed y ffordd A44 trwy’r pentref. Mae gan y pentref orsaf reilffordd ar Reilffordd Dyffryn Rheidol, dros y bont ar Afon Rheidol. Gwasanaetha’r ysgol bentrefi cyfagos Cwm Rheidol, Aberffrwd a Goginan.

Caiff yr ardal ei henw o Gaer Rufeinig a leolwyd ar y bryn uwchben yr ysgol. Mae olion o drigolion yn yr ardal yn deillio o’r Oes Efydd. Wedi cyfnod o dywydd braf, gwelir olion tomen gladdu wedi llosgi’n glir ar gynfas caeau Goginan. Bu ein disgyblion yn ddigon ffodus i drafod hyn ar raglen y BBC ‘The One Show’ rhai blynyddoedd yn ôl.

Wrth droed y fynedfa i’r ysgol lleolir Capel Penllwyn. Dyma oedd lleoliad yr hen ysgoldy lle bu plant yr ardal yn derbyn ei haddysg cyn i adeilad presennol yr ysgol cael ei hadeiladu yn y 60au. Ar dir y Capel ceir cerflun o’r enwog Lewis Edwards, gweinidog, athronydd, athro a phennaeth cyntaf ar Goleg y Bala.

Amaeth yw prif ddiwydiant yr ardal, gydag eraill yn teithio i weithio yn nhref Aberystwyth. Mae natur wledig yr ardal yn cael dylanwad amlwg ar ddiddordebau disgyblion. 

Er bychan ydy’r pentref, mae ganddi Dafarn, 2 garej, neuadd, Ysgol Merlota a’r hyfryd Eglwys Dewi Sant, yn ogystal ag arlwy llety gwyliau amrywiol. Cynhelir Sioe Amaethyddol yn flynyddol yn y pentref, a chynhelir Sioe Aberystwyth a Gŵyl y Big Tribute ar gaeau cyfagos i’r pentref.