Skip to content ↓

E-Safety

Hyrwyddir e-ddiogelwch i ddisgyblion fel rhan o’n cwricwlwm Cymhwysedd Digidol. Mae gan yr ysgol bolisïau a gweithdrefnau cadarn i sicrhau defnydd diogel o ddyfeisiadau yn yr ysgol. Yn gynyddol, mae staff yn yr ysgol yn mynd i’r afael â materion sy’n codi o ddefnyddio dyfeisiau y tu allan i oriau ysgol. Isod fe welwch rai canllawiau defnyddiol ar gefnogi defnydd diogel o ddyfeisiau gartref. Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth i hyrwyddo e-ddiogelwch disgyblion.

Parents and Carers - UK Safer Internet Centre

Keeping children safe online | NSPCC

Educational Guides | E-safety Guides & Posters for Schools (nationalcollege.com)