Skip to content ↓

Class 1

Croeso nol!

Mae Mrs Evans a Miss Jenkins yn edrych ymlaen at ddysgu'r plant eleni - dyma ychydig o wybodaeth am y dosbarth:

  • Gofynnwn i chi gollwng eich plentyn pob bore wrth ddrws y dosbarth sydd wrth ochr y brif fynedfa erbyn 9 y bore. Ar ddiwedd y dydd mi fyddwn yn rhyddhau’r plant o’r un drws a gofynnwn i chi sefyll ar yr iard chwarae pan rydych yn dod i’w gasglu.
  • Gofynnwn i chi ddanfon tocyn ffrwyth/llysieuyn a photel dŵr gyda'ch plentyn pob dydd.
  • Sesiynau addysg gorfforol yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau - Gofynnwn yn garedig bod eich plentyn yn gwisgo'r cit ymarfer corff i’r ysgol ar y diwrnod hwn.
  • Sesiynau nofio am yn ail Ddydd Iau yn dechrau 7/9/23.
  • Gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar Ddydd Gwener. Gofynnwn fod y gwaith yn cael ei ddychwelyd naill ai'r Dydd Llun neu Ddydd Mawrth dilynol.