Skip to content ↓

Trip Ysgol / School Trip

Full CalendarPenllwyn Events

This event will take place on 11/07/2024

Tripiau Ysgol
Diolch i’r rhai sydd eisoes wedi gwneud cyfraniad tuag at gost trip ysgol. Mae modd talu a rhoi caniatâd ar parentmail.

Blwyddyn 1-6 Heatherton – Gorffennaf 11fed. Bws yn gadael yn brydlon am 8.30am. Nol yn yr ysgol am 5.30pm. Bydd angen:
•    Pecyn bwyd Pecyn bwyd (gweler y ffurflen wedi atodi os hoffech archebu pecyn bwyd o’r gegin)
•    Cot law / heli haul
•    Potel dwr
•    £7 ar y mwyaf arian poced mewn pwrs/waled wedi labeli gyda enw’r plentyn.
 
School Trips
Thank you to those who have already made a contribution towards the cost of a school trip. Payment and permission can be given on parentmail.

Year 1-6 Heatherton – July 11th. Bus leaves promptly at 8.30am. Back at school at 5.30pm. You will need:
• Packed lunch Packed lunch (see the attached form if you would like to order a packed lunch from the kitchen)
• Raincoat / sunscreen
• Water bottle
• £7 at most pocket money in a purse/wallet labeled with the child's name.